a  r  r  a  b  a  l 
 r  e  i  n  a  b  a 
 i  n ..... c  r  u  z 
..... d  e  h  e  s  a 
 r  i ..... a  m  a  d 
 e  d  u ..... a  b  a 
 t  o  r  e  r  a  s 
 o  s  o  s ..... s .....